<<  powrót

W załączeniu:

*Wniosek samorządu Rolniczego dotyczący ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych oraz w sprawie unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach, w sytuacji, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód pomimo zgłoszenia bądź opóźniają się celowe z podjęciem działań, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu o odszkodowanie.

*Wniosek Podlaskiej i Dolnośląskiej Izby Rolniczej

* Odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska

<<  powrót