<<  powrót

Resort rolnictwa nie widzi żadnych przeszkód w dokonywaniu zbiorów plonów przed złożeniem przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód
w aplikacji. Wnioski o oszacowanie szkód mogą być składane do dnia 15 października niezależnie od okresu potwierdzenia suszy w raportach z monitoringu suszy.

O pisemne stanowisko w tej sprawie samorząd rolniczy poprosił ministerstwo pismem z dnia 14 lipca 2021 r.

Jak dodatkowo informuje MRiRW, producenci rolni będą mogli składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem
w roku bieżącym suszy w aplikacji publicznej za kilka dni, po wyeliminowaniu w aplikacji problemu związanego z importowaniem działek z uprawami mieszanek zbóż jarych.

Źródło: KRIR

<<  powrót