<<  powrót
pszenica

Poniżej zamieszczamy odpowiedź GUS na pismo Zarządu ZIR w sprawie udzielenia informacji dotyczącej metodyki wyliczania średniej krajowej ceny skupu pszenicy, która jest podstawą do wyliczenia czynszów dzierżawnych w umowach zawieranych z KOWR na dzierżawę nieruchomości. Prosimy o zapoznanie się.

<<  powrót