<<  powrót

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje o organizacji kursu „Obsługi kombajnów zbożowych” w dniach 21-24.06.2023 r.  w siedzibie ZODR w Barzkowicach.

Organizowane są również szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Szkolenie podstawowe w dniach 12-13.06.2023 r.

Szkolenia uzupełniające organizowane są w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Zapisy jak i informacji dotyczących szkoleń pod numerem telefonu 91 479-40-60.

<<  powrót