<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej skierował 8 stycznia br. wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie jednoznacznej interpretacji i kwestii związanych z kwarantanną i izolacją domową.

W odpowiedzi czytamy, iż zajęcie stanowiska dotyczącego przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w konkretnym przypadku może nastąpić wyłącznie na podstawie przedłożonych do wglądu dokumentów wymaganych przepisami prawa. Z powodu braku tej dokumentacji, Oddział KRUS może jedynie przedstawić aktualny stan prawny w zakresie przyznawania zasiłków z tytułu kwarantanny bądź izolacji.
Poniżej znajdą Państwo pisma do wglądu


<<  powrót