<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa NFOŚiGW o przeanalizowanie możliwości usprawnienia składania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach programu priorytetowego “Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

<<  powrót