<<  powrót

Wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w sprawie powołania lub uruchomienia zespołów problemowych w rolnictwie, który został skierowany do Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

We wniosku czytamy:

<<  powrót