<<  powrót

W odpowiedzi Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych na pismo MRiRW w sprawie przedstawionych do zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłasza uwag, czytamy:

<<  powrót