<<  powrót

Wnosimy o:

1. jak najszybszą zmianę treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szczególnie w § 13zh. pkt 1 ust. 3 i 4.

2. wprowadzenie do aplikacji suszowej możliwości wydrukowania wniosku oraz samego potwierdzenia jego złożenia (taka możliwość istnienie w przypadku składania e-wniosków),

3. wprowadzenie możliwości odwołania się od oszacowania szkód za pomocą aplikacji,

4. należy odróżnić straty w uprawach od strat w gospodarstwie tzn. produkcja zwierzęca powinna być oddzielona od roślinnej,

5. należy podjąć działania mające na celu zmianę wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych.

Poniżej (w załączeniu) przedstawiamy odpowiedź MRiRW.

<<  powrót