<<  powrót

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt.: ,,PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021’’.

      W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2021 w następujących kategoriach:

1.                  Hodowca

2.                  Producent opasów

3.                  Producent odsadków

     Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wśród hodowców i producentów bydła mięsnego oraz zgłaszania kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021 w terminie do 22 października 2021 roku w oparciu o formularz rejestracyjny udostępniony pod linkiem Konkurs pt. „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021” | PZPBM. Na stronie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego www.pzpbm.pl znajdziemy szczegółowy Regulamin Konkursu.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf REGULAMIN konkursu 174 KB
<<  powrót