<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja pn.: „Bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne kobiet na wsi”. Wzięły w niej udział Członkinie Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz przedstawicielki Izb Rolniczych z całej Polski, zaproszeni goście oraz Zarząd ZIR. Konferencję rozpoczęli p. Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu ZIR oraz Danuta Lebioda Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, która powitała wszystkich zebranych, a następnie przedstawiła prelegentów konferencji. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali:

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Nowak, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, który wygłosił wykład pn. „Przełamywanie barier mentalnych, wzmocnienie roli kobiet jako łącznika między środowiskiem wiejskim a administracją”,
  2.  Agnieszka Szeląg, Dobrzycówka Zakątek Inspiracji; wykład pn. „Przełamywanie barier mentalnych, wzmocnienie roli kobiet jako łącznika między środowiskiem wiejskim a administracją”,
  3. Agata Strójwąs, Dyrektor Pomorskiego Biura Regionalnego TUW, wykład j.w.
  4.  mgr Marta Pawelec, Dietetyk, która przedstawiła Zasady zdrowego żywienia przy chorobach onkologicznych.
  5. lek. Małgorzata Talerczyk, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie – profilaktyka chorób nowotworowych,
  6. mgr ekonomii – Luiza Boniecka, Doradztwo zawodowe i personalne – Planowanie budżetu osobistego.

Wszystkie wykłady były bardzo interesujące i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obecni na konferencji, licznie korzystali z możliwości wymiany informacji i zadawania pytań prelegentom. Podczas dyskusji uczestnicy konferencji przedstawili swoje stanowiska i argumenty na temat zmieniającej się roli kobiety na wsi. Po długim dniu obrad i wykładów uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wspaniałego koncertu skrzypcowego.

Celem zorganizowania konferencji było przekazanie informacji i wymiana wiedzy na temat bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego kobiet na wsi.

<<  powrót