<<  powrót

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł
wieloletni Prezes i działacz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Pan Leszek Grala.

“Znany i ceniony w wielu środowiskach działacz społeczny,
wyrazisty w swoich ocenach,
wspierający wiele rolniczych i wiejskich inicjatyw”.

Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny
składa Zarząd, pracownicy
oraz
członkowie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót