<<  powrót

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze powiatu gryfickiego, w miejscowości Wytok, gm. Płoty oraz możliwością przenoszenia przez dzikie ptactwo wirusa podtypu H5N1 (teoretycznie chorobotwórczym dla człowieka), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie zwraca się z prośbą o niezwłoczne przekazywanie informacji o znalezionych padłych dzikich ptakach na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia należy składać do inspektorów weterynaryjnych ds. zdrowia zwierząt (e-mail: zakazne@wiw.szczecin.pl, tel. 91 489 82 28) lub do właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii, sztabów zarządzania kryzysowego oraz ewentualnie do RDOŚ w Szczecinie.

<<  powrót