<<  powrót

„Miód” na bazie syropu zalewa unijny rynek: w końcu znamy zakres matactwa!

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj dwa wspólne12 sprawozdania w sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych w przywozie miodu do UE. Śledztwo wykazało, że w 46% pobranych próbek podejrzewa się oszustwo polegające na dodaniu syropu, czyli tak zwane fałszowanie. Copa i Cogeca od lat potępiają tę dramatyczną sytuację. Istnieją jednak rozwiązania cieszące się jednomyślnym poparciem sektora – UE powinna w końcu zacząć działać!

<<  powrót