<<  powrót

Mając na względzie szybko pogarszającą się w sytuację ekonomiczną rodzinnych gospodarstw towarowych, decydujących o zabezpieczeniu krajowego rynku żywności, Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, przy wsparciu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, przystępują do współpracy w celu skuteczniejszej obrony egzystencji gospodarstw rolnych naszego województwa, a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu. Nie zgadzamy się z obecną polityką Unii Europejskiej i polskiego rządu, które doprowadziły do zapaści naszego rolnictwa. Zdecydowanie protestujemy przeciw niszczeniu rodzinnych gospodarstw, poprzez zmuszanie do nieuczciwej konkurencji z międzynarodowymi korporacjami, produkującymi w lepszych warunkach klimatyczno-glebowych, a także bez ograniczeń, norm i zakazów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Zdecydowanie przeciwstawiamy się bezrefleksyjnemu wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu, strategii stanowiącej ogromne zagrożenie dla wolności, demokracji oraz bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie uboższej części społeczeństwa. Porozumienie przewiduje organizacje wspólnych akcji protestacyjnych, wymianę informacji oraz stałą współpracę merytoryczną i organizacyjną. Współpracę koordynować będzie Zespół składający się z przedstawicieli poszczególnych organizacji. Porozumienie ma charakter otwarty.

Zachodniopomorski Zespół Koordynacyjny Związków i Organizacji Rolniczych: Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, przy wsparciu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót