<<  powrót

W związku z nieprzekraczalnym terminem wygaśnięcia z mocy prawa mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie “PZZ” w Stoisławiu S.A. Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wystosował pismo do Prezesa Zarządu PZZ Stoisław w tej sprawie.
Termin ten przypada na dzień 26 lutego 2021r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma oraz treścią KOMUNIKATU, który jest dostępny na stronie PZZ Stoisław:

http://www.stoislaw.com.pl/pl/akcjonariusz/dematerializacja

Plik Opis Wielkość pliku
pdf pismo ZIR PDF
56 KB
pdf odpowiedź PZZ Stoisław PDF
791 KB
<<  powrót