<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza prowadzi nabór na kolonię organizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych dofinansowaną ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2007 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Miejsce kolonii: Ośrodek Wypoczynkowy Selment Resort, Szeligi.

Termin: 12.08-20.08. 2023 r.

Odpłatność: 800,00 zł.

Zgłoszenia do 30 czerwca br.(liczy się kolejność zgłoszeń). pod nr tel.:

Szczecin 91 484 40 72,

Koszalin 94 346 05 14.

”Wypoczynek letni w formie kolonii w 2023 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą w formie kolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1 000,00 zł na każdego uczestnika”.

<<  powrót