<<  powrót
Koronawirus u norek 4 lutego

Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach poinformował o kolejnych pozytywnych wynikach badań na obecność SARS-CoV-2 u norek z fermy w powiecie kartuskim.

Próbki do badań pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną pochodziły od kolejnych norek z likwidowanego ogniska, wykrytego w wyniku prowadzonych kontroli urzędowych.

Materiał do badań Inspekcja Weterynaryjna dostarczyła 3 lutego 2021 r.

Badania kolejnych próbek będą kontynuowane.

<<  powrót