<<  powrót

W tym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego razem we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Fundacją PGE Polskiej Grupy Energetyki, Agro Ubezpieczeniami – Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz IV zorganizowała Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”. Konkurs przebiega pod patronatem medialnym TVP INFO.

Konkurs ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzację Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej w środowisku młodzieży i studentów uczelni wyższych, a szczególnie tych związanych z rolnictwem i kształcących się w tym kierunku.

Wizja Zero w rolnictwie to międzynarodowa kampania społeczna, której celem jest przede wszystkim minimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy rolniczej, opierając się o trzy filary tej kampanii:

I filar – Bezpieczeństwo,

II filar – Zdrowie,

III filar – Dobrostan.

Kampania kieruje się także 7 Złotymi Zasadami:

Dotychczasowe działania prewencyjne koncentrują się na kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa oraz zdrowia, natomiast Wizja Zero w swojej misji uzupełnia te dwa filary prewencyjne o niedoceniany i mało uświadamiany element, który wpływa na występowanie wypadków przy pracy, jakim jest dobrostan człowieka. Potwierdzają to wyniki badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne, a także organizacja pracy to ważne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo zachowań i działań w pracy.

Aby zaangażować i dalej rozwijać zdrowe i bezpieczne nawyki w gospodarstwach rolnych organizowane są konkursy, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Konkurs Wizji Zero skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie. Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu od 30 s. do 2 min. na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny
w gospodarstwie rolnym.

Biorąc udział w Konkursie należy zapisać film w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych
oraz przenośnych. Żeby móc brać udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz mieścić się przedziale wiekowym 13 – 21 lat.

Przy ocenie zgłoszonych prac, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę takie kwestie, jak: zgodność z tematyką konkursu i oryginalne przedstawienie jej, pomysłowość, walory estetyczne pracy. Dla Laureatów Konkursu przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody.

Wizja Zero to nie tylko Konkurs, ale także sposób na promowanie bezpiecznych gospodarstw rolnych, a także uświadamianie społeczeństwa o tym, jak istotne jest przestrzeganie 7 Złotych Zasad, którymi kieruje się kampania.

Źródło: KRUS

<<  powrót