<<  powrót

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 29 marca do 12 maja 2021 prowadziła będzie nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  „Współpraca”, objętego PROW na lata 2014-2020, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w centrali ARiMR przy ulicy Poleczki 33 w Warszawie.

Wsparcie dotyczy realizacji przez Grupy Operacyjne projektów polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji produktów rolnych pomiędzy producentem żywności a konsumentem.

Grupę Operacyjną tworzy minimum 5 rolników prowadzących działalność w ramach dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, MLO lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 PKD.

Wysokość dotacji wynosi 325 000 zł w przypadku, gdy operacja przewiduje zakup środka transportu lub 280 000 zł na pozostałe operacje. Okres realizacji operacji wynosi 12 miesięcy.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dostępne są m.in. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Zachęcamy do korzystania z pomocy merytorycznej brokerów innowacji działających w ramach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na terenie całego kraju oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego w każdym województwie – informuje CDR.

<<  powrót