<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza zwróciła się z pismem do Krajowej Rady Izb Rolniczych ws regulacji selekcji zwierzyny łownej.

W odpowiedzi Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się z pismem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo poinformowało, że w dniu 2 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1391). Na mocy ww. rozporządzenia przedłużono okresy polowań na jelenie szlachetne w pierwszym (cielęta) i drugim roku życia (byki i łanie) na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ocenie Ministra Klimatu i Środowiska wprowadzone zmiany pozwolą na osiągnięcie zamierzonego efektu redukcji liczebności jeleni szlachetnych w wybranych województwach i na chwilę obecną nie planuje się innych zmian w tym zakresie.

Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi Ministerstwa

<<  powrót