<<  powrót

Zarząd KRIR poinformował Pana Ministra, że do Biura KRIR w dalszym ciągu napływają wnioski dotyczące nieprawidłowości związanych z generowaniem protokołów suszowych, gdzie oszacowane przez aplikację straty znaczącą odbiegają od rzeczywistej oceny szkody na miejscu, dokonanej przez Komisje Gminne. Raporty przygotowywane przez komisje gminne miały podwyższać wyniki aplikacji, a w rezultacie w ogóle lub w niewielkim stopniu wpływały na jego wzrost. W związku z tym Zarząd KRIR zawnioskował o uwzględnianie protokołów komisji gminnych w końcowym wyliczaniu strat, jak również o umożliwienie rolnikowi wglądu do protokołu przygotowanego przez komisje gminne, a w sytuacji, gdy rolnik nie zgadza się z protokołem sporządzonym przez komisję – złożenie odwołania od decyzji komisji.
Ponadto, do izb rolniczych wpływają sygnały od rolników o odmowie przyjęcia wniosku przez biura powiatowe ARiMR , gdy strata w produkcji roślinnej została oszacowana na poziomie poniżej 30%. W ten sposób zamykana jest poszkodowanym rolnikom droga odwoławcza. Co więcej, w przypadku zmiany kryteriów wsparcia przez ustawodawcę niezłożenie wniosku w terminie skutkować będzie wykluczeniem tej grupy producentów z otrzymania pomocy. Dlatego tak ważne jest, aby wnioski o udzielenie pomocy finansowej były przyjmowane przez ARiMR od wszystkich poszkodowanych rolników.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Pana Ministra o pilne zajęcie się sprawą i poprawę działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” i pilnej interwencji w kwestii nieprawidłowości związanych z generowaniem protokołów suszowych.

Zarząd Zachodniopomorskiej interweniował w tej sprawie już kilka tygodniu temu

https://zir.pl/pismo-zarzadu-zachodniopomorskiej-izby-rolniczej-pomoc-suszowa-aplikacja/

<<  powrót