<<  powrót

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu składania aktualizacji danych w systemie IRZplus oraz zgłoszeń przemieszczeń stada na pastwisko, w piśmie czytamy:

Źródło: KRIR

<<  powrót