<<  powrót

W związku z informacjami o podjęciu przez Ministerstwo Infrastruktury, w związku z budową CPK, procesu badania stanu formalno-prawnego części nieruchomości gruntów Skarbu Państwa, na których położony jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie reprezentując samorząd rolniczy protestuję przeciwko działaniom, które mogą zmierzać do ograniczenia lub uniemożliwienia działalności na rzecz polskiego rolnictwa prowadzonej przez Instytut.

Zdaniem samorządu rolniczego zasługi Instytutu dla rozwoju polskiego rolnictwa są tak ogromne, że rozważanie ograniczenia powierzchni i zakresu jego działania budzi obawy o dalsze losy polskiej hodowli nasiennej.

W odpowiedzi czytamy:

“Spółka pod firmą: CPK spółka z o.o. w Warszawie prowadzi analizę wszystkich wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, w tym wykazu obejmującego nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym instytutów badawczych. Czynności analityczne nie stanowią działań zmierzających do ograniczenia działalności na rzecz polskiego rolnictwa. Celem analizy jest identyfikacja gruntów Skarbu Państwa, które mogą stanowić nieruchomości zamienne oraz element oferty zbiorowej relokacji.

<<  powrót