<<  powrót

Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą w Nowogardzie informuje, że zgodnie z art. 110 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przenośnych chorób zakaźnych zwierząt oraz mieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt – wszystkie przesyłki świń muszą być zaopatrzone  jednocześnie w dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia oraz w dokument przemieszczania  dla świń wystawiony przez posiadacza zwierząt ( wzór – załącznik). 

Źródło: PIW

Plik Opis Wielkość pliku
pdf DSokument 231 KB
<<  powrót