<<  powrót

W dniu 19.02. 2021 r. w ZSCKR w Boninie odbędzie się  szkolenie uzupełniające dla rolników z zakresu „ Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym’”

<<  powrót