<<  powrót

Odpowiedź Ministra Rolnictwa do projektu ustawy o zmianie ustawy  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada:

“W związku z przekazanymi pismem z dnia 20 lipca 2021 r. znak KRIR/KK/625/21 uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – uprzejmie informuję, że w związku z zawartym w „Polskim Ładzie” działaniem pn. „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, ww. projekt ustawy przewiduje zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) do 40 l. Obecnie nie ma możliwości dalszego podwyższenia tego limitu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że proponowana zmiana dotycząca wprowadzenia dodatkowego limitu zużywanego oleju napędowego do trzody chlewnej, owiec, kóz i koni wykracza poza zakres zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wprowadzenie zwrotu podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do trzody chlewnej, owiec, kóz i koni zostanie rozważone przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.”

W załączeniu pismo przewodnie.

<<  powrót