<<  powrót

Rolnicy, którzy stwierdzili u siebie w gospodarstwie straty spowodowane m.in. przez deszcze nawalne, mogą złożyć wniosek do gmin o szacowanie tych strat.

Należy pamiętać, że szacowanie spowodowane deszczem nawalnym (huragan) kończy się protokołem, a nie jak w przypadku suszy raportem.

W załączeniu podpowiedź wzoru wniosku.

link do strony https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/szkody-w-rolnictwie

<<  powrót