<<  powrót

Wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych jest obowiązkowy dla:

  • wszystkich producentów uprawiających ziemniaki na powierzchni powyżej 1,5 ha, także tych wykorzystujących ziemniaki wyłącznie na własne potrzeby,
  • producentów, uprawiających ziemniaki na powierzchni poniżej 1,5 ha i wprowadzających przedmiotowe bulwy ziemniaka do obrotu.

Indywidualny numer wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, który producent otrzyma składa się z:

  PL-00     /     00     /     000000
kod województwa / kod powiatu / kolejny numer w województwie  

Oznakuj swoje ziemniaki np. etykietką lub naklejką z widocznym i czytelnym numerem wpisu.

Etykietkę należy umieścić w sposób trwały:

  • na opakowaniu jednostkowym bulw ziemniaków (worek, skrzynka, itp.),
  • w dokumentach towarzyszących (w przypadku transportu bulw luzem).

W przypadku wysyłki ziemniaków do innych Państw UE wymagany jest paszport roślin.

Szczegóły w Oddziałach WIORiN w Koszalinie. Dane adresowe na stronie www.piorin.gov.pl

<<  powrót