<<  powrót

Zarząd KRIR przedstawił Panu Ministrowi problem zgłoszony przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego dotyczący importu zamrożonych owoców z Ukrainy oraz w sprawie pomocy finansowej przy zakupie nawozów, w odpowiedzi MRiRW czytamy:

Źródło: KRIR

<<  powrót