<<  powrót

KRUS podał nowe stawki przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty rolniczej. Ile wynoszą nowe kwoty? Kto powinien przejmować się tymi limitami, a kto nie?

Od 1 września 2021 roku zmieniły się kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wypłacanej przez KRUS. Jeżeli osoba otrzymująca świadczenie z KRUS uzyskuje miesięczny przychód do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to nadal bez zmian będzie otrzymywać emeryturę lub rentę. Jeśli jednak przychody są większe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone. Natomiast przekroczenie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje jego zawieszeniem.

Ile wynoszą dolne i górne limity?

Od 1 września emeryci i renciści ubezpieczeni w KRUS mogą bezpiecznie dorabiać do kwoty 3 853 zł 20 gr zł. Jest to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przekroczenie tej kwoty do 7 155 zł 90 gr (czyli do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) będzie oznaczało zmniejszenie emerytury lub renty. Natomiast jeśli rolnik zarobi powyżej 7 155 zł 90 gr KRUS zawiesi mu wypłatę świadczenia.

Kogo dotyczą limity? Kto nie musi się nimi przejmować?

Kwoty, które podał KRUS dotyczą rolników pobierających wcześniejszą emeryturę rolniczą, okresową emeryturę lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast osoby, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat – dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia, bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Czyli mogą dorabiać bez ograniczeń. 

Warto też pamiętać, że na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl

<<  powrót