<<  powrót

Komisja ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zaproponowała organizację III edycji Konkursu pn. „Smaki zamknięte w słoiku”.

Celem konkursu jest rozwój wiedzy dotyczącej tradycyjnych, zdrowych przetworów domowych. Promocja produktów przetworzonych, zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, upowszechnienie wiedzy o możliwości wykorzystania produktów do przetwórstwa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu, jest zgłoszenie produktu do konkursu w terminie do 30 września 2022r.

  1. Zgłoszenie następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 Regulaminu.
  2. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć: taki sam produkt w ilości dwóch sztuk ( pierwsza sztuka do oceny na szczeblu powiatowym, druga
    w przypadku nominacji na szczeblu wojewódzkim) oraz – materiały zawierające informacje o produkcie i jego walorach.

Formularz zgłoszeniowy oraz „produkt” należy dostarczyć członkowi Rady Powiatowej ZIR reprezentującemu daną gminę lub do biur Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie i Koszalinie.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

  I  etap –  powiatowy – rozstrzygnięcie do 10 października 2022r

  II  etap – wojewódzki – rozstrzygnięcie do 30 października 2022r

Oceny „produktów” które przeszły do III etapu oraz wybór zwycięskich „produktów” i przyznanie trzech nagród oraz wyróżnienia dokonuje wojewódzka komisja konkursowa. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

W załączeniu karta zgłoszenia oraz Regulamin.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf karta zgłoszenia konkurs ZIR 150 KB
pdf regulamin Smaki zamknięte w słoiku 143 KB
<<  powrót