<<  powrót

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie uprzejmie informuje, że w ramach projektu Platformy Żywnościowej został utworzony Giełdowy Rynek Rolny, prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A.

<<  powrót