<<  powrót

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z informacjami napływającymi od rolników o brakach nawozów wieloskładnikowych na rynku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło pismem z 23 października 2023 r. następujące informacje:

Źródło: KRIR

<<  powrót