<<  powrót

Prezes Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik zwraca się do dzieci z terenów wiejskich, na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

<<  powrót