<<  powrót

Szanowni Państwo,

od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wyma-ganych informacji poprzez: • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 4 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie badaniarolne2023.stat.gov.pl Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego. • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 5 – 22 grudnia 2023 r. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 – 14 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie: badaniarolne2023.stat.gov.pl Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniają-cych, z Portalu Sprawozdawczego GUS
  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15 – 22 grudnia 2023 r.
    Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe_rolne_). Telefon infolinii będzie czynny od 29 listopada do 22 grudnia br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) – opłata zgodna z taryfą operatora.
<<  powrót