<<  powrót

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwraca uwagę i apeluje o składanie wniosków o płatności obszarowe, ponieważ jest to warunkiem złożenia wniosku o dopłaty do zakupu nawozów. Pomimo wniosku KRIR o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe do 15 czerwca br. nadal obowiązuje termin składania wniosków o pomoc do zakupu do nawozów do 16 maja br., które należy złożyć w formie papierowej w Biurze Powiatowym ARiMR, gdzie liczy się data wpływu.

<<  powrót