<<  powrót

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako lider projektu “Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP” realizowanego w ramach Programu “Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, zwraca się w imieniu Konsorcjum (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z uprzejmą prośbą o udostępnienie Wojewódzkim Izbom Rolniczym i zachęcenie ich członków do wypełnienia ankiety online pt. “Owady w diecie ludzi i zwierząt”.

Poznanie opinii Polaków wraz z identyfikacją możliwości wykorzystania owadów i białka owadziego w żywieniu ludzi i zwierząt jest celem ww. ankiety, która skierowana jest do:
• rolników – osób zainteresowanych hodowlą owadów na cele żywieniowe i paszowe;
• konsumentów produktów spożywczych z zawartością owadów;
• lekarzy weterynarii.

W związku z powyższym, poniżej umieszczamy link do strony internetowej zawierający ankiety oraz informacje wprowadzające przygotowane przez Kierownika Projektu dr hab. Tadeusza Bakuła, prof. UWM.

http://www.wet.uwm.edu.pl/wiedza-ogolna/artykul/ankieta-owady-w-diecie-ludzi-i-zwierzat/

<<  powrót