<<  powrót

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska prowadzi aktualnie czwarte, coroczne badanie służące ocenie skuteczności środków mających na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, która w Polsce wdrożona została w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W ramach tego badania – we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej – udostępniono ankietę skierowaną do podmiotów, które w ramach swojej działalności zajmują się produkcją i sprzedażą produktów rolno-spożywczych. Jej wyniki mają zostać wykorzystane do kształtowania w przyszłości polityki Unii Europejskiej w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności.

Ankieta będzie dostępna do 15 marca 2024 r. Po zakończeniu badania jego wyniki zostaną opublikowane przez Komisję Europejską.

Zachęcamy podmioty działające w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych do wypełnienia kwestionariusza.

Link do ankiety znajdą Państwo pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey#page0.

<<  powrót