<<  powrót

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy pismo MRiRW oraz projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, z prośbą o przesyłanie uwag do 3 marca 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się

<<  powrót