<<  powrót

O środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” można się ubiegać do 20 marca 2024 roku. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a jego limit wynosi 150 tys. zł.

Nabór prowadzą oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Od 20 lutego do 20 marca 2024 r. dokumenty można dostarczać osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Do tej pory złożono 84 wnioski o wsparcie w wysokości ponad 8 mln zł.

O tę pomoc finansową mogą się starać producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Warto podkreślić, że posiadacze zwierząt do 210 DJP włącznie zobowiązani są do końca 2024 roku dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc, w których przechowywane są nawozy naturalne, do wymogów określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinasowania to standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika – 60 proc.

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Więcej informacji – otwórz

Źródło: ARiMR

20 marca kończy się nabór wniosków o wsparcie na inwestycje chroniące wody przed azotanami – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

<<  powrót