<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), zwrócił się do MRiRW, w sprawie zmiany sposobu obliczania czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w odpowiedzi czytamy:

Źródło: KRIR

<<  powrót