<<  powrót

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 18 maja br. zwrócił się z wnioskiem do MKiŚ o wyjaśnienie kwestii odpowiedzialności za szkody, które zostały wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych w sytuacji, gdy nie została podpisana umowa dzierżawy na istniejący obwód.

<<  powrót