<<  powrót
logo-zir-wpisy

28 czerwca 2022 r. Ministerswo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek Zarządu Zachodniopomorskiej izby Rolniczej w sprawie umożliwienie rolnikom dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich na drodze sądowej w przypadku niezakończenia drogi administracyjnej i poinformowało o negatywnym rozpatrzeniu petycji.

<<  powrót