<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości zwiększenia “pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich”, biorąc pod uwagę jak ważną rolę pełnią pszczoły w środowisku naturalnym. Zdaniem delegatów do samorządu rolniczego wsparcie w kwocie 20 złotych do każdej przezimowanej rodziny pszczelej jest bardzo mała. Proponowana stawka to 100 złotych.

W odpowiedzi Ministra Rolnictwa czytamy, że na wniosek organizacji pszczelarskich wprowadzono przepisy zgodnie z którymi ARiMR udziela pomocy podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej w wysokości 20 zł. Należy podkreślić, że stawki pomocy zostały zaproponowane przez organizacje pszczelarskie.

<<  powrót