<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie działań w zakresie ograniczenia praw organizacjom ekologicznym oraz uwzględnienie w przepisach prawa obowiązku ponoszenia konsekwencji tych organizacji za działania wynikające z decyzji podejmowanych przy ich zaangażowaniu i udziale.

<<  powrót