<<  powrót

Zarząd KRIR dnia 11 sierpnia br. zwrócił się do ARiMR w sprawie problemów z wypłatą II raty pomocy w ramach poddziałań premiowych PROW 2014-2020 (“Premia dla Młodych Rolników oraz “Restrukturyzacja Małych Gospodarstw”).

W odpowiedzi Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa czytamy: “We wstępie należy podnieść, że ARiMR realizuje powierzone zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zaś praw tych nie ustanawia…….

Niezależnie od powyższych wyjaśnień uprzejmie informuję, że MRiRW prowadzi prace zmierzające do zmiany obowiązujących przepisów. Analiza otrzymywanych przez nas materiałów roboczych, wskazuje, że można się spodziewać złagodzenia sankcji za nieprowadzenie gospodarstwa w zgodzie ze strukturą produkcji określoną w biznesplanie. Niezwłocznie po wejściu zmienionych przepisów w życie, Agencja dołoży wszelkich starań, aby informacja o aktualnym stanie prawnym dotarła do wszystkich zainteresowanych stron.”

<<  powrót