<<  powrót

W piśmie czytamy, że “wprowadzona przez Rząd RP obniżka stawek VAT na nawozy stanowi pomoc dla części rolników, jednak większe gospodarstwa w minimalnym stopniu skorzystają z tej formy pomocy. W Polsce jest około 100 tysięcy gospodarstw, które są płatnikami VAT wytwarzają one około 50% produkcji rolnej w kraju. Te gospodarstwa w związku z wprowadzeniem nowego mechanizmu obniżenia podatku VAT na nawozy i środki produkcji nie mają pomocy państwa.

W związku z powyższym zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest wprowadzenie dopłaty do tony nawozów zakupionych od dnia 1 listopada 2021 r, z limitem na hektar. Wprowadzenie dofinansowania nawozów jest sprawą bardzo pilną dla rolników ponieważ w tym roku spodziewamy się wczesnej wiosny i rozpoczęcia prac polowych jeszcze w lutym.”

<<  powrót