<<  powrót
  1. Wnosimy o wypracowanie ścieżki odwoławczej od wyników szacowania strat suszowych przez aplikację suszową.
  2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w jaki sposób aplikacja suszowa szacuje straty w trawach na gruntach ornych i innych roślinach pastewnych.
  3. Wnosimy o zmianę w aplikacji suszowej, aby było możliwe wyświetlanie poziomu strat w trakcie wypełniania wniosku.

Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi przekazanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

<<  powrót