<<  powrót

Poniżej zamieszczamy wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym wraz
z wzorami protokołów do stosowania w roku 2023.

<<  powrót