<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się z pismem do MRiRW w podjęcie działań mających na celu zwiększenie środków finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te miałyby być przeznaczone na rzecz demontażu, odbioru i utylizacji eternitu.

Odpowiedź Ministerstwa w załączeniu.

<<  powrót